Sto Timoni

Eπεκτείνει τις δραστηριότητες της η Yokohama – αποκτά την Wheel Systems της Trelleborg AB

Η βιομηχανία ελαστικών Yokohama θα εξαγοράσει την εταιρεία Wheel Systems της Trelleborg AB που ειδικεύεται στα ελαστικά για γεωργικά και βιομηχανικά μηχανήματα

Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία αγοράς μετοχών με τη σουηδική Trelleborg AB για την εξαγορά όλων των υφιστάμενων μετοχών της Trelleborg Wheel Systems Holding AB (εφεξής, TWS), μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή και πώληση ελαστικών εκτός δρόμου (OHT) για γεωργικά και βιομηχανικά μηχανήματα. Η εταιρική αξία της TWS είναι 2.040 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 265,2 δισεκατομμύρια ¥, σε 130 ¥/1 ευρώ και η συμφωνία εξαγοράς περιλαμβάνει επίσης κέρδος που συνδέεται με την απόδοση*1). Η Yokohama Rubber εκτιμά ότι το πολλαπλάσιο EBITDA της αποκτηθείσας επιχείρησης θα είναι περίπου 9x*2. Η εξαγορά έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται από τη νομοθεσία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και άλλων χωρών περί ανταγωνισμού. Ο αντίκτυπος της εξαγοράς στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Yokohama Rubber είναι επί του παρόντος υπό εξέταση.

Η Yokohama Rubber εφαρμόζει επί του παρόντος το μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης Yokohama Transformation 2023 (YX2023) για τα οικονομικά έτη 2021–2023. Κατά τη διάρκεια του YX2023, η Yokohama Rubber προωθεί ταυτόχρονα την «Αξιοποίηση» των δυνατών σημείων των υφιστάμενων επιχειρήσεών της και την «Εξερεύνηση» νέας αξίας που θα καλύψει τις ανάγκες των πελατών της κατά την υλοποίηση του αναπτυξιακού της πλάνου στην παγκόσμια αγορά ελαστικών. Μέσω αυτής της διττής προσπάθειας, η Yokohama Rubber στοχεύει να επιτύχει αποτελέσματα ρεκόρ για το οικονομικό έτος 2023.

Η επιχειρηματική στρατηγική στον κλάδο των ελαστικών της Yokohama Rubber στο πλαίσιο του YX2023

Η παγκόσμια αγορά ελαστικών μπορεί γενικά να χωριστεί σε δύο επιμέρους αγορές: α) ελαστικά καταναλωτών, που περιλαμβάνουν ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων και β) ελαστικά επαγγελματικής χρήσης, που καλύπτουν ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε φορτηγά και λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και σε άλλα οχήματα ειδικής χρήσης. Αυτές οι δύο επιμέρους αγορές είναι επί του παρόντος παρόμοιες σε κλίμακα. Ωστόσο, η Yokohama Rubber αναμένει ότι οι τάσεις προς την κατεύθυνση των CASE, MaaS και του ψηφιακού μετασχηματισμού (DX) θα αλλάξουν σημαντικά το τοπίο της αγοράς ελαστικών. Συγκεκριμένα, η ιαπωνική βιομηχανία αναμένει ότι η ιδιοκτησία αυτοκινήτων από φυσικά πρόσωπα θα μειωθεί και τα οχήματα που σχετίζονται με τις υποδομές που προορίζονται για τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών θα αυξηθούν, με αποτέλεσμα τα ελαστικά των καταναλωτών να μετατραπούν σε επαγγελματικά. Ως απάντηση σε αυτήν την μεταβαλλόμενη αγορά ελαστικών, η Yokohama Rubber προωθεί μια στρατηγική με μια διττή προσέγγιση που αποτελείται από την «Εκμετάλλευση» και την «Εξερεύνηση». Στον κλάδο των ελαστικών για τους καταναλωτές, αυτή η στρατηγική στοχεύει να αυξήσει την αναλογία πωλήσεων ελαστικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της αύξησης των πωλήσεων της παγκόσμιας ναυαρχίδας υπό του εμπορικού σήματος ADVAN της Εταιρείας, των GEOLANDAR ελαστικών για SUV και φορτηγά, καθώς και των χειμερινών ελαστικών. Στην περίπτωση της δραστηριότητας στην κατηγορία των επαγγελματικών ελαστικών, η Yokohama Rubber διερευνά ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις αλλαγές της αγοράς, με έμφαση σε τέσσερα θέματα: κόστος, εξυπηρέτηση, DX (ψηφιακός μετασχηματισμός) και επέκταση της γκάμας των προϊόντων της.

Σκοπός της εξαγοράς : Τρέχουσα κατάσταση και προκλήσεις για την βιομηχανία ελαστικών Yokohama

Η εξαγορά της TWS θα συμβάλει στην επέκταση της δραστηριότητας OHT (ελαστικών εκτός δρόμου) της Yokohama Rubber, την οποία το πλάνο YX2023 έχει τοποθετήσει ως μελλοντική κινητήρια δύναμη για τον κλάδο ελαστικών επαγγελματικής χρήσης της Εταιρείας. Η αναλογία των ελαστικών καταναλωτών προς τα επαγγελματικά ελαστικά στη σημερινή παγκόσμια αγορά ελαστικών είναι 1:1, αλλά οι πωλήσεις ελαστικών της Yokohama Rubber είναι περισσότερο σταθμισμένες προς τα καταναλωτικά ελαστικά, με αναλογία 2:1 έναντι των επαγγελματικών ελαστικών. Για να ευθυγραμμιστεί περισσότερο η σύνθεση των πωλήσεων των ελαστικών της με τη συνολική αγορά και να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η αύξηση των κερδών της, μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμπορική λειτουργία των ελαστικών της Yokohama Rubber είναι η ανάπτυξη μιας επιχείρησης OHT ικανής να εξασφαλίσει σταθερά υψηλή κερδοφορία. Η εξαγορά της TWS όχι μόνο θα βοηθήσει την Yokohama Rubber να επιτύχει μια πιο βέλτιστη σύνθεση πωλήσεων, αλλά θα ενισχύσει και τις πωλήσεις επαγγελματικών ελαστικών της Εταιρείας σε καθέναν από τους τέσσερις θεματικούς τομείς που ορίζονται στο YX2023: γκάμα προϊόντων, κόστος, εξυπηρέτηση και DX. Εν τω μεταξύ, η ο κλάδος ελαστικών καταναλωτών θα συνεχίσει την προσπάθειά του να βελτιώσει την κερδοφορία του, επεκτείνοντας τις πωλήσεις των ADVAN, GEOLANDAR, καθώς και των χειμερινών ελαστικών.

Τα δυνατά σημεία της TWS

Οι πωλήσεις της TWS τη χρήση του 2021 ανήλθαν συνολικά σε 10.076 εκατομμύρια SEK (περίπου 129 δισεκατομμύρια ¥), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30% των ενοποιημένων πωλήσεων της Trelleborg AB. Τα τελευταία 10 χρόνια, η TWS αύξησε τις πωλήσεις της κατά 2,6 φορές και υπερτριπλασίασε το EBIT (κέρδη προ τόκων και φόρων). Καθώς διευρύνει τις πωλήσεις της, διατήρησε σταθερά υψηλή κερδοφορία, με τον δείκτη EBIT να είναι συνεχώς πάνω από 10%.

 

Από τα ελαστικά που κατασκευάζονται και πωλούνται από την TWS, τα γεωργικά ελαστικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% και τα βιομηχανικά ελαστικά περίπου το 20%, με το υπόλοιπο να είναι ελαστικά για κατασκευαστικά μηχανήματα και μοτοσικλέτες. Στις παγκόσμιες αγορές γεωργικών και βιομηχανικών ελαστικών, η TWS μπορεί να υπερηφανεύεται για προϊόντα παγκόσμιας κλάσης, την ισχύ της επωνυμίας της , τις τεχνολογικές της ικανότητες και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Επιπλέον, διαθέτει μια σειρά ελαστικών σε κάθε κατηγορία προϊόντων, υποστηρίζοντας όλους τους τύπους και τα μεγέθη οχημάτων, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο.

Η TWS διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής σε εννέα χώρες : 7 στην Ευρώπη (Ιταλία, Λετονία, Σερβία, Σλοβενία και 3 στην Τσεχία), 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 στη Βραζιλία και 4 στην Ασία (2 στην Κίνα και 2 στην Σρι Λάνκα). Περίπου το 70% των πωλήσεών της είναι στην Ευρώπη. Η TWS προωθεί επίσης ενεργά δραστηριότητες ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης), συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού υψηλών στόχων για τη στροφή της στις ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Τα επόμενα πέντε χρόνια σχεδιάζει να αυξήσει τις αναλογίες βιοϋλικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Στρατηγική απόκτησης και συμβατότητά της με το YX2023

Η Yokohama Rubber πιστεύει ότι η εξαγορά της TWS θα της προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη δομή προϊόντων, θα ενισχύσει το δίκτυο της στο service, θα συνεισφέρει στo DX, θα διευρύνει το περιφερειακό δίκτυο πωλήσεων της και θα ενισχύσει τις πωλήσεις ελαστικών OE.

Όσον αφορά την πλήρη δομή των προϊόντων, η εξαγορά θα δώσει στην Yokohama Rubber μια πλήρη γκάμα ελαστικών για γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα που θα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες. Το δίκτυο service της Yokohama Rubber θα ενισχυθεί από την αποκλειστική υπηρεσία συντήρησης ελαστικών της TWS που παρέχει υπηρεσίες μετά την πώληση για ελαστικά βιομηχανικής χρήσης σε 82 τοποθεσίες και σε 21 χώρες, ενώ η Yokohama Rubber σχεδιάζει να επεκτείνει αυτήν την υπηρεσία στα γεωργικά ελαστικά. Ως προς το DX, η TWS αναπτύσσει ένα σύστημα τηλεχειρισμού για την παρακολούθηση της πίεσης και της θερμοκρασίας του αέρα των ελαστικών. Η Yokohama Rubber έχει αναπτύξει ένα παρόμοιο σύστημα και οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν μια πιο βολική και αποτελεσματική υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Η προσθήκη του ισχυρού δικτύου πωλήσεων TWS στην Ευρώπη θα συμπληρώσει τα δυνατά σημεία της Yokohama Rubber στην Ιαπωνία, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο που θα καλύπτει όλες τις μεγάλες αγορές, προωθώντας παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας OHT του Ομίλου Yokohama. Η προσθήκη της TWS θα ανοίξει επίσης την πόρτα σε νέους πελάτες για τα ελαστικά OE (αρχικός εξοπλισμός κατασκευαστή) της Yokohama, καθώς περίπου 30 από τους 60 και πλέον Κατασκευαστές Βιομηχανικών και Γεωργικών μηχανημάτων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της TWS θα είναι δυνητικοί πελάτες για την Yokohama Rubber.

Αυτή η εξαγορά θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας OHT της Yokohama Rubber μέσω συνεργειών που δημιουργούνται από τις συνδυασμένες δυνάμεις και των δύο εταιρειών σε όλους τους τομείς, από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την κατασκευή, τις πωλήσεις, τον ποιοτικό έλεγχο και το ESG.

*1 Το κέρδος που συνδέεται με την απόδοση θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή απόκτησης έως και 60 εκατ. ευρώ ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 της εξαγοραζόμενης επιχείρησης.

*2 Υπόθεση εργασίας στο EBITDA του οικ. Έτους 2022 της TWS ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ (εκτίμηση της Yokohama)

Πηγή: ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, εισάγει και διανέμει τα υψηλής ποιότητας ελαστικά YΟΚΟΗΑΜΑ στην ελληνική αγορά, από το 1957. Περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά Yokohama, είναι διαθέσιμες στο www.yokohama.gr

 

Angelos Papapaschalis

Add comment

Kατηγορίες

Ημερολόγιο

Ιούνιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930